دستگاه گشت و نگهبانی

در حال نمایش 2 نتیجه

دستگاه گشت و نگهبانی

تصورکنید یک سازمان بسیار بزرگ را بخواهید مدیریت نمایید و نگهبانان را موظف به بررسی و سرکشی از بخش های مهم و نظرات بر بخش های مختلف سازمان و یا کارخانه کنید .خب این اقدام چطور باید صورت بگیرد؟

در گذشته نزدیک نگهبانان را تقسیم میکردند در قسمتهای مختلف و اتفاقات و رویدادهای روز و ورود خروج کالا و عملکرد پرسنل و…..یادداشت میکردند و درپایان روز تحویل مدیریت می دادند.

با این اقدام رییس حراست با توجه به برگه تحویل داده شده فرص را بر ان میداشت که بخش های مورد نظر واقعا بررسی شده اند و یا میبایست بعضی اوقات نگهبان را کنترل میکرد که آیا بخش های مورد نظر را گشت زده است یا خیر.

مسلما این کار باعث خطای بسیار بالایی دارد و چون هیچ اطمینان صددرصدی برای گشت زنی حتمی وجود ندارد.

استفاده از دستگاه گشت و نگهبانی

درحال حاضربا پیشرفت تکنولوژی و به وجود امدن دستگاه های جدید کنترل نگهبان دیگر نیازی به کاغذ بازی و دادن گزارش شفاهی و گشت زنی مداوم و دایم ندارند. خوشبختانه قیمت دستگاه گشت و نگهبانی نیز بسیار مناسب است و هر شرکت و یا کارخانه ای می تواند برای کنترل نگهبانان و سیستم گشت زنی از این ر استفاده نماید

با استفاده از این دستگاه  که یک دستگاه سبک برای نگهبانان می باشد کار گزارش گیری و گزارش دهی به راحتی وبا سهولت انجام میشود.

با استفاده از دستگاه گشت و نگهبانی نگهبانان وظیفه دارند در محل های خواسته شده در ساعت هایی که برای آن مشخص شده است حضور داشته باشند و گشت خود را ثبت نمایند. و تمامی این بررسی ها و ثبت ها درون دستگاه ذخیر می شود و به راحتی می توان گزارش گشت نگهبانان را بررسی نمود.

با این کار درصد خطای گشت زنی نگهبانان و خطاهای احتمالی در گشت و نگهبانی به صفر می رسد.

خرید  این دستگاه یک موضوع مهم و امری اساسی برا کارخانجات و سازمانهای بزرگ است

فهرست