لیست قیمت گیت فلزیاب (گیت بازرسی)

لیست قیمت گیت های فلزیاب بازرسی

لیست قیمت گیت فلزیاب (گیت بازرسی)

مدل قیمت (تومان) وضعیت موجودی
گیت بازرسی فلزیاب ZK-D2180S

D2180S

call موجود
محصول چین
18 زون
گیت بازرسی فلزیاب ZK-D2180S

318

68.000.000 موجود
مونتاژ ایران
18 زون
گیت فلزیاب بازرسی D4330

D4330

call موجود
محصول چین
33 زون
گیت بازرسی فلزیاب ZK-D2180S

645

95.000.000 موجود
مونتاژ ایران
45 زون

 

تلفن : 87700915-021

بازگشت به فهرست
فهرست