سیستم ملاقات

نمایش دادن همه 4 نتیجه

سیستم ملاقات (اتوماسیون ارباب رجوع )
مدیریت پذیرش افراد و مهمان در مراکز و سازمان ها یکی دغدغه های همیشگی آن بوده است که سیستم ملاقات نظارت دقیق و جامع بر کنترل تردد افراد و انجام امور پذیرش را آسان نموده است.

این سیستم در واقع رزرو ملاقات با مراجعین که توسط کارمندان و مسئولان سازمان انجام می گیرد را مدیریت و برنامه ریزی می نماید.

این سیستم با امکان کنترل تردد پرسنل، مهمان و کالا و سامانه های کنترل دسترسی، انواع گیت تردد یک روش کامل برای مدیریت امور امنیتی ، انتظامی و ورود و خروج مراجعین به یک سازمان را دارد.
این سیستم قابلیت ثبت فرایند ها، قوانین و مقررات را دارد .

با سیستمی شدن سیستم ملاقات سرعت پذیرش افراد را افزایش داده و دیگر نیازی به هماهنگی های تلفنی ، نامه و … نخواهد بود. و تمامی موارد از صدور برگه ملاقات و تایید انجام آن و… به صورت سیستمی انجام می گیرد و نظارت کامل بر تمامی تردد ها برای مدیران و سرپرستان به صورت لحظه ای امکان پذیر می شود.

با این سیستم میتواند گزارش های مورد نیاز سازمان را دریافت و مشاهده نمایید.

این سیستم برای مدیریت مراجعات افراد به محل های ملاقات تعریف شده در سیستم و جستجوی داینامیک و گزارش گیری از افراد بر اساس پارامترهای مختلف طراحی شده است که به وسیله سیستم ملاقات مراجعات افراد در سازمان ها تسهیل پیدا میکند.

این سیستم برای کنترل تردد افراد به سازمان ها و مراکز است که در آن مدیریت برنامه افراد و ملاقات ها و ارجاعات به صورت سیستمی انجام می شود.

این سیستم اطلاعات مراجعه کنندگان به یک سازمان را در خود ثبت و ذخیره مینماید تا در صورت مراجعه بعدی فرد بتوان از این اطلاعات استفاده نمود. از جمله اطلاعات ثبت شده در سیستم میتوان به نام و نام خانوادگی فرد، کد ملی با اسکن کارت ملی نام برد این اطلاعات به سرعت قابل دسترس بوده و به این دلیل عملیات پذیرش تسریع می بخشد .

فهرست