حضور و غیاب کارتی

دستگاهی های حضور و غیاب با تکنولوژی های متفاوت برای کنترل ورود و خروج افراد به سازمان ها و یا مراکز مورداستفاده قرار میگیرند .

حضور و غیاب کارتی از جمله دستگاه های حضور و غیاب می باشد که با استفاده از کارت فرد میتواند تردد داشته باشد.

این دستگاه حضورو غیاب نسبت به دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره قیمت مناسب تری دارند .

از معایب این دستگاه ها می توان به گم شدن کارت و سو استفاده از کارت توسط فرد دیگر اشاره کرد.

در حال نمایش 5 نتیجه

فهرست