قیمت نرم افزار تغذیه

قیمت اتوماسیون سلف

قیمت نرم افزار تغذیه
(رزرو غذا و صدور ژتون سازمانی)

نرم افزار مدیریت سلف قیمت :
17.600.000
 • امکان تعریف انواع وعده های غذایی و مخلفات
 • امکان تعریف نرخ برای غذاها و مخلفات
 • امکان تعریف الگوی برنامه غذایی در بازه های مورد نظر
 • امکان ورود فیش دستی در بازه زمانی مجاز
 • امکان تعریف کاربر و تعیین دسترسی
 • امکان مجاز نمودن پرسنل برای دستگاه های مورد نظر
 • امکان کنترل حضور پرسنل یا حضور در شیفت پرسنل جهت صدور فیش غذا در حالت مانیتورینگ
 • امکان مدیریت پرسنل بر روی دستگاه ها
 • امکان مونیتورینگ دستگاه در محدوده وعده غذایی توسط کاربر مورد نظر
 • امکان تهیه انواع گزارش آماری و ریالی

 

نرم افزار رزرو غذا قیمت :
17.600.000
 • امکان رزرو غذا از طریق نرم افزار تحت وب برای هر پرسنل
 • امکان انتخاب غذا در هنگام رزرو
 • امکان تغییر یا حذف رزرو تا قبل از مهلت تعیین شده

 

دستگاه های تشخیص هویت سازگار با اتوماسیون رستوران مشاهده قیمت ها

 

 فیش پرینتر Oscar 88C Full Port

قیمت :
تماس بگیرید
 • عرض چاپ : 80 میلی متر
 • سرعت چاپ : 200 میلی متر در ثانیه
 • برش دهنده خودکار
 • شبکه و USB

 

تلفن : 87700915-021

بازگشت به فهرست
فهرست