لیست قیمت دستگاه کنترل تردد (دستگاه اکسس کنترل)

لیست قیمت دستگاه های حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره
(دستگاه اکسس تشخیص چهره)

مدل قیمت (تومان) وضعیت موجودی
دستگاه کنترل تردد MultiBio 800

MultiBio 800

12.750.000 تماس بگیرید

تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت، کد
خروجی رله
اکسس کنترل کامل

شبکه TCP/IP، پورت USB و RS485
ورودی و خروجی Wiegand
فاقد منبع تغذیه

دستگاه کنترل تردد MultiBio 600

MultiBio 600

9.450.000 موجود

تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت، کد
خروجی رله
اکسس کنترل کامل

شبکه TCP/IP، پورت USB و Wi-Fi
فاقد منبع تغذیه

لیست قیمت دستگاه کنترل تردد اثرانگشتی
(دستگاه اکسس اثرانگشتی)

مدل قیمت (تومان) وضعیت موجودی
دستگاه کنترل تردد F22

F22

8.700.000 موجود

اثرانگشت، کارت، کد
خروجی رله
اکسس کنترل کامل
شبکه TCP/IP، پورتهای RS485، USB Host و RS232
ورودی و خروجی Wiegand
سنسور اثرانگشت BioID
فاقد منبع تغذیه

دستگاه کنترل تردد x7

X7

2.400.000 موجود

اثرانگشت، کارت
خروجی رله
فاقد منبع تغذیه

لیست قیمت دستگاه کنترل تردد کارتی
(دستگاه اکسس کارتی)

مدل قیمت (تومان) وضعیت موجودی
دستگاه اکسس کنترل sc105

SC105

8.200.000 موجود
کارت، کد
خروجی رله
اکسس کنترل کامل
شبکه TCP/IP، پورتهای RS485 و USB Host
ورودی و خروجی Wiegand
فاقد منبع تغذیه
دستگاه کنترل تردد F7

F7

950.000 موجود

اثرانگشت، کارت
خروجی رله
فاقد منبع تغذیه

 

تلفن : 87700915-021

بازگشت به فهرست
فهرست