لیست قیمت نرم افزار حضور و غیاب

لیست قیمت نرم افزارهای حضور و غیاب

لیست قیمت نرم افزار حضور و غیاب

نسخه نرم افزار مشخصات قیمت (تومان)
سهند Basic
(سازمانی)
تک کاربره
شیفت عادی و چرخشی
تعداد پرسنل : 500 نفر (قابل افزایش)
پایگاه داده : SQL
7.000.000
سهند Net
(سازمانی)
تحت شبکه
شیفت عادی و چرخشی
تعداد پرسنل : 500 نفر (قابل افزایش)
پایگاه داده : SQL
12.500.000
سهند Pro
(سازمانی)
تحت شبکه
شیفت بیمارستانی
تعداد پرسنل : 500 نفر (قابل افزایش)
پایگاه داده : SQL
18.900.000
سهند Pro Smart
(سازمانی)
تحت شبکه
شیفت هوشمند
تعداد پرسنل : 500 نفر (قابل افزایش)
پایگاه داده : SQL
22.200.000
گردشکار تحت وب برک سبز تحت وب
تعداد پرسنل : 500 نفر (قابل افزایش)
امکان اتصال به نسخه ها سهند Pro، Net و Smart
22.200.000
گردشکار اندروید اندرویدی
(مستلزم استفاده از نرم افزار برگ سبز می باشد.)
19.800.000

لیست قیمت نرم افزار مدیریت
و انتقال رکورد دستگاه حضور و غیاب

نسخه نرم افزار مشخصات قیمت (تومان)
Link Basic تک کاربره
سیستم عامل : ویندوز
پایگاه داده : SQL
تعداد دستگاه : 1 (فابل افزایش)
9.000.000
Link Pro تحت شبکه
سیستم عامل : ویندوز
پایگاه داده : SQL
تعداد دستگاه : 1 (فابل افزایش)
پشتیبانی از قابلیت Push
گزارش تردد
2.100.000
Web Link تحت وب
امکان همگام سازی خودکار (Auto Sync)
سیستم عامل : ویندوز، لینوکس، اندروید و iOS
پایگاه داده : SQL
تعداد دستگاه : 10 (فابل افزایش)
ارتباط با دستگاه های ZKTeco، Suprema، Virdi و …
پشتیبانی از قابلیت Push
گزارش تردد
79.800.000

 

تلفن : 87700915-021

بازگشت به فهرست
فهرست