نرم افزار باشگاهی

نمایش یک نتیجه

نرم افزار باشگاهی برای ایجاد نظم و ثبت کردن اطلاعات باشگاه و مجموعه ورزشی نوشته شده جهت مديريت همه کارهای مالي و اداري مجموعه ورزشي میباشد .

نرم افزار باشگاهی تمامی گزارش هایی که یک مجموعه به آن نیازمند است را برای روند بهتر مجموعه در دسترس مدیریت میگذارد و به راحتي مي تواند اطلاعات مورد نظر را در کمترين زمان در اختيار کاربر قرار دهد با بکارگيري اين سيستم انجام عمليات مجموعه دقيقتر و در کمترین زمان و کاملا بدون اشتباه صورت میگیرد و از تلف شدن وقت پرسنل جهت ثبت و کنترل جلوگيري مي نمايد.

قیمت نرم افزار باشگاهی ما بخاطر واردات و تولید دستگاه باشگاهی که هدف اصلی ما نیز است نسبت به رقبا ارزانتر می باشد.

  • همینطور پرسنل و کاربران با کمترین اگاهی میتوانند ازنرم افزاز باشگاهی استفاده کنند.
  •  با توجه به قابليت تعريف سطح دسترسي امکان محدود نمودن عملکرد کاربران وجود دارد.
فهرست