اتوماسیون شهربازی

در حال نمایش 2 نتیجه

فروش بلیط کاغذی و صرف هزینه های بالا چاپ ،نیاز به اپراتور، همچنین عدم اطمینان و اتلاف وقت مارابه این داشته تا با طراحی اتوماسیون شهربازی با استفاده از دستگاه الکترونیکی و کارت که با نرم افزار های قوی کنترل و مدیریت می گردد میتواند ضمن کاهش هزینه اطمینان را بالا برده و موجب حداکثر استفاده از بازی ها و فضا به عمل آید.

ویژگی های اتوماسیون شهربازی

-امکان تعریف و شارژ چند بازی در یک کارت

-امکان تعریف تعرفه های مختلف برای دستگاه ها

-امکان تعریف تعرفه در دستگاه با کارت

-امکان تعریف محدودیت زمانی استفاده

-امکان گزارش گیری

-امکان استفاده از بوفه و فروشگاه

فهرست