دستگاه تحویل غذا

دستگاه تحویل غذا در سالن های غذا خوری نصب می شوند که کارمند در زمان صرف غذا با مراجعه به سالن در کنار دستگاه قرار گرفته و به وسیله کارت یا اثر انگشت یا چهره احراز هویت می گردد و مسئول مربوطه را از غذای رزرو کرده یا خیر آگاه می کند که به چند صورت میتواند انجام گیردد:
اتصال دستگاه تحویل غذا به پرینتر و صدور آنی فیش

این دستگاه در سالن های غذا خوری نصب می شوند که کارمند در زمان صرف غذا با مراجعه به سالن در کنار دستگاه قرار گرفته و به وسیله کارت یا اثر انگشت یا چهره احراز هویت می گردد و مسئول مربوطه را از غذای رزرو کرده یا خیر آگاه می کند که به چند صورت میتواند انجام گیردد:

اتصال دستگاه تحویل غذا به پرینتر و صدور آنی فیش

 نمایش پیغام در نرم افزار صدور ژتون

 اطلاع رسانی به وسیله چراغ

 تولید صدا به وسیله این دستگاه

مزایای دستگاه تحویل غذا :

  • حافظه داخلی دستگاه
  • سرعت و امنیت بالا
    قابلیت اتصال به انواع نرم افزارها
  • رفع خطاهای انسانی
    صدور آنی فیش و چاپ
  • گزارش دهی کامل

نمایش یک نتیجه

فهرست