دستگاه تحویل غذا

نمایش یک نتیجه

دستگاه تحویل غذا در سالن های غذا خوری نصب می شوند که کارمند در زمان صرف غذا با مراجعه به سالن در کنار دستگاه قرار گرفته و به وسیله کارت یا اثر انگشت یا چهره احراز هویت می گردد و مسئول مربوطه را از غذای رزرو کرده یا خیر آگاه می کند که به چند صورت میتواند انجام گیردد:
اتصال دستگاه تحویل غذا به پرینتر و صدور آنی فیش

این دستگاه در سالن های غذا خوری نصب می شوند که کارمند در زمان صرف غذا با مراجعه به سالن در کنار دستگاه قرار گرفته و به وسیله کارت یا اثر انگشت یا چهره احراز هویت می گردد و مسئول مربوطه را از غذای رزرو کرده یا خیر آگاه می کند که به چند صورت میتواند انجام گیردد:

اتصال دستگاه تحویل غذا به پرینتر و صدور آنی فیش

 نمایش پیغام در نرم افزار صدور ژتون

 اطلاع رسانی به وسیله چراغ

 تولید صدا به وسیله این دستگاه

مزایای دستگاه تحویل غذا :

  • حافظه داخلی دستگاه
  • سرعت و امنیت بالا
    قابلیت اتصال به انواع نرم افزارها
  • رفع خطاهای انسانی
    صدور آنی فیش و چاپ
  • گزارش دهی کامل
فهرست