راهبند

نمایش یک نتیجه

راهبند وظیفه مسدود کردن راه خودرو برای عبور خودرو های مجاز را داشته و با صدور فرمان فعال می گردد.

راهبند تشکیل شده از اجزایی که افقی به یک پایه اتصال دارد که از سطح زمین بالاتر و در مکان های که تردد است مورد استفاده قرار میگیرد مثل :

مسیر ورودی ادارات, کارخانجات, پاساژ ها, ایستگاه های راه آهن , مجتمع های بزرگ , عوارضی جاده ها, پارکینگ عمومی, کنترل ترافیک, انواع ارگان ها و امور عمرانی شهری.

درکل مانعی است برای کنترل تردد که به وسیله آن از تردد وسیله نقلیه بدون بررسی و اجازه جلوگیری مینماید و باعث ایجاد نظارت دقیق میگردد.

راهبند پارکینگ به دو گونه تقسیم بندی میشوند گونه اول از نظر نوع کارکرد که به صورت افقی یا عمودی باشد و از گونه دوم تقسیم بندی میتوان به نوع موتور و سیستم داخلی تقسیم کرد.

راهبند ها قابلیت ارتباط با که با کلیه دستگاه های اکسس کنترل ، دوربین پلاک خوان و …  لوازم کنترل تردد را دارند و امکان نصب این دستگاه ها بر روی راهبند فراهم است.

راه بند ها بطور كلي به چند دسته زیر تقسیم می شوند :

مدل اهرمی مکانیکی

مدل اهرمی هیدرولیکی

مدل ستونی

مدل دفنی

مدل پارکینگ بند

مدل زنجیری

 

فهرست