دستگاه حضور و غیاب مدرسه

در حال نمایش 3 نتیجه

یکی از دغدغه های اصلی مدارس و هم چنین اولیای دانش آموزان حضور و غیاب کلاس به کلاس دانش آموزان توسط معاونین و تردد دانش آموزان می باشد. و هم چنین ساعت ورود و خروج دانش آموزان خیلی دقیق ثبت نمی شود و اولیا هم هر روز در جریان ورود و خروج فرزندان خود قرار نمیگیرند ، اما تکنولوژی برای رفع این مشکل چاره ای جدید اندیشیده است . دستگاه حضور و غیاب مدرسه به ساده ترین شکل تردد دانش آموزان را کنترل کرده و در اختیار معاونین و اولیا قرار می دهد و حتی این امکان را دارد که حضور و غیاب پرسنل و معلمان هم کنترل و بررسی شود.

گزارش ورود و خروج دانش آموزان و غیبت و تاخیر هر دانش آموز به وسیله کارتی که به او داده می شود ثبت می گردد و با کارت زنی دانش آموزان کلیه اطلاعات در دستگاه حضور و غیاب مدرسه ثبت می شود و به محض کارت زنی sms ورود یا خروج و یا تاخیر و غیبت هر دانش آموز را بدون تاخیر به طور اتوماتیک به تلفن همراه والدین ارسال می کند.

یکی از ویژگی مهم دستگاه حضور و غیاب مدرسه که به محض کارت زنی پرسنل و یا دانش اموزان تصاویر و مشخصات فردی بروی نمایشگر دستگاه نمایش داده می شود.

در صورت تصمیم به خرید دستگاه حضور و غیاب مدرسه برای دانش آموزان، شما می توانید با یک دستگاه هم ورود و خروج دانش آموز را کنترل کنید و هم تردد پرسنل را کنترل کرده و در انتهای روز یا ماه گزارشات کامل دریافت کنید .  امروزه با پیشرفت تکنولوژی علاوه بر کارت از اثرانگشت و چهره نیز میتوان برای حضور و غیاب دانش آموزان استفاده نمود.

فهرست