لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه های حضور و غیاب

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

مدل قیمت (تومان) وضعیت موجودی
دستگاه حضور و غیاب SpeedFace V5L TD

SpeedFace V5L TD

39.000.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کف دست، کارت
دوربین تشخیص دمای بدن و ماسک

فناوری تشخیص چهره Visible Light
سنسور اثرانگشت SilkID
شبکه TCP/IP

SpeedFace V5L

21.800.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کف دست، کارت
فناوری تشخیص چهره Visible Light
سنسور اثرانگشت SilkID
شبکه TCP/IP

SpeedFace H5L

18.800.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کف دست، کارت
فناوری تشخیص چهره Visible Light
سنسور اثرانگشت SilkID
شبکه TCP/IP

SpeedFace V5LITE(RFID)

17.800.000 موجود
تشخیص چهره،، کف دست، کارت
فناوری تشخیص چهره Visible Light
شبکه TCP/IP 
دستگاه حضور و غیاب

G3

19.600.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت
سنسور اثرانگشت SilkID
صفحه نمایش لمسی
باتری داخلی
شبکه TCP/IP ، USB Host
دستگاه حضور و غیاب uFace 302

uFace 302

15800.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت
صفحه نمایش لمسی
باتری داخلی
شبکه TCP/IP ، USB Host

UF100

8.500.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت
صفحه کلید لمسی
باتری داخلی
شبکه TCP/IP ، USB Host
دستگاه mb20

MB20

6.950.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت
شبکه TCP/IP ، USB Host
دستگاه حضور و غیاب MB10

MB10

6.950.000 موجود
تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت
شبکه TCP/IP ، USB Host

 

لیست قیمت دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی

مدل قیمت (تومان) وضعیت موجودی
دستگاه حضور و غیابP160

P160

call موجود

اثرانگشت، کف دست، کارت
باتری داخلی
سنسور اثرانگشت BioID
شبکه TCP/IP، پورت USB Host

دستگاه حضور و غیاب K40

K30

6.900.000 موجود
اثرانگشت، کارت
باتری داخلی
شبکه TCP/IP، پورت USB Host
دستگاه حضور و غیاب LX14

LX14

3.900.000 موجود
اثرانگشت
پورت USB Host

تلفن : 87700915-021

بازگشت به فهرست
فهرست