دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

دستگاهی های حضور و غیاب با تکنولوژی های متفاوت برای کنترل ورود و خروج افراد به سازمان ها و یا مراکز مورداستفاده قرار میگیرند . حضور و غیاب اثر انگشتی از جمله دستگاه های حضور و غیاب می باشد که با شناسایی نقاط اثر انگشت فرد یک نقشه ایجاد میکند که مختصات این نقشه به عنوان بیومتریک آن فرد جهت شناسایی مورد استفاده قرار می گیرد .

قابلیت ها :

  • امنیت بالاتر به نسبت دستگاه های حضور و غیاب رمزی و کارتی
  • هزینه کمتر نسبت به دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره
  • محاسبه دقیقتر حقوق و دستمزد کارکنان
فهرست